Why GENT Edutainment

Why GENT Edutainment

ทำไมต้องไปซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศกับ GENT?

1 เพราะเราเข้าใจ…และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สในต่างประเทศโดยเฉพาะ

2 เพราะเราเข้าใจ…ในความต้องการของผู้ปกครองรวมถึงบุตรหลานของท่าน จนได้รับความไว้วางใจ คำชื่นชม คำขอบคุณและความประทับใจจากผู้ปกครองและน้องๆที่ได้เข้าร่วมโครงการซัมเมอร์คอร์สของ GENT Edutainment อย่างต่อเนื่อง ( อ่านความประทับใจจากนักเรียน ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียน – Click )

3
เพราะเราเข้าใจ…ในความเป็นมืออาชีพในการจัดการบริหารโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ จนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารและครูโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศในการให้ GENT Edutainment จัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สให้แก่ทางโรงเรียนตลอดมา ( อ่านความประทับใจจากนักเรียน ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียน – Click )

นอกจากนั้น GENT Edutainment ยังได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าชั้นนำต่างๆ ที่ให้เกียรติมาเป็น พันธมิตรทางธุรกิจ Business Alliances – Click อีกด้วย

4
เพราะเราเข้าใจ…ว่าการที่เด็กคนนึงจะเติบโตขึ้นมาได้นั้นยากลำบากเพียงใด แต่มันเป็นการยากกว่าที่จะเลี้ยงดู อบรม และสั่งสอนให้เด็กเหล่านั้นเป็นคนดีและสามารถเอาตัวรอดได้ในสังคม GENT Edutainment จึงคัดสรร Group Leader ที่เป็นผู้มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมและฝึกฝน อีกทั้งยังมีความเข้าใจในธรรมชาติของน้องๆ เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น Group Leader ของ GENT Edutainment ทุกคนไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยเท่านั้น แต่ยังเสมือนเป็นทั้งผู้ปกครอง พี่ชาย และพี่สาวที่จะสร้างความสุข สนุกสนาน คอยปกป้องดูแลความปลอดภัย และคอยชี้แนะ แนะนำการใช้ชีวิตและการแก้ปัญหาซึ่งน้องๆจะได้ถูกปลูกฝังและนำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต

5
เพราะเราเข้าใจ…ในความห่วงใยและความกังวลของผู้ปกครองในยามที่บุตรหลานของท่านต้องอยู่ห่างไกล ดังนั้นในทุกๆประเทศที่มีการจัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สจะมีผู้บริหารของ GENT Edutainment ประจำอยู่ในแต่ละประเทศในช่วงเวลาที่น้องๆเข้าร่วมโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สเพื่อคอยประสานงานและดูแลความเรียบร้อย

6
เพราะเราเข้าใจ…ในความคิดถึงของผู้ปกครองที่มีต่อบุตรหลานของท่านในยามที่อยู่ห่างไกล GENT Edutainment มีการรายงานความเคลื่อนไหว โพสต์รูป อัพเดทข่าวคราวผ่านทาง Social Media อย่าง Facebook นอกจากนั้นผู้ปกครองยังสามารถติดต่อกับ Group Leader ได้ตลอดเวลา รวมถึงติดต่อกับบุตรหลานของท่านได้ตลอดเวลาเนื่องจาก GENT Edutainment จะรวมซิมการ์ดโทรศัพท์เอาไว้ให้แล้วในทุกๆโปรแกรม

7
เพราะเราเข้าใจ…ในความมุ่งหวังของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานของท่านมีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษรวมถึงความรู้ด้านอื่นๆ ดังนั้น GENT Edutaiment จึงคัดสรรสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพการเรียน การสอน รวมถึงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครัน โดยทุกๆ สถาบันการศึกษาที่ทาง GENT Edutainment เลือกใช้นั้น ผู้บริหารจะเดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อม ณ สถานที่จริงด้วยตัวเอง

8
เพราะเราเข้าใจ…ในความต้องการของน้องๆที่ต้องการความสนุกสนานและอิสระที่จะได้อยู่ได้ด้วยตัวของพวกเค้าเอง นอกจากนั้นในบางครั้งน้องๆ อาจจะมีโอกาสได้ไปประเทศนั้นๆเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้น GENT Edutainment จึงคัดสรรโปรแกรมทัศนศึกษามาเป็นอย่างดีโดยทีมงานได้พยายามเลือกสรรสถานที่ที่น้องๆ ควรต้องไปเมื่อไปถึงประเทศนั้นๆ โดยอาศัยประสบการณ์จากการนำทีมด้วยตัวเองของผู้บริหารมาปรับเปลี่ยนและพัฒนาโปรแกรมโดยเน้นในเรื่องความรู้ ความสนุกสนาน ตลอดจนความปลอดภัย และนี่คือสาเหตุว่าทำไมโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สของ GENT Edutainment จึงอัดแน่น มีลักษณะเฉพาะ และมีความน่าสนใจที่ไม่เหมือนใคร

9
เพราะเราเข้าใจ…ว่าความยากลำบากในการทำงานของผู้ปกครองทุกท่านที่หาเงินมาให้น้องๆเพื่อให้พวกเค้าเหล่านั้นได้มีความสุข GENT Edutainment จึงขอเป็นส่วนเล็กๆเพื่อเติมเต็มความสุขที่ท่านมอบให้กับบุตรหลานของท่านด้วยการนำเสนอโปรแกรมที่คุ้มค่าทั้งในด้านคุณภาพโปรแกรมซัมเมอร์ การดูแลเอาใจใส่รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่รวมเอาไว้ในราคาที่นำเสนอไปนั้นได้รวมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทุกสิ่งอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทางจากบ้านไป-กลับโรงเรียน รวมถึงค่าซิมการ์ดโทรศัพท์พร้อมค่าโทร และอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงในทุกๆโปรแกรม

10
เพราะเราเข้าใจ…มีความรัก มีความสุขในการจัดซัมเมอร์คอร์ส จึงทำให้เรามีความภูมิใจและยินดีในการส่งต่อความเข้าใจ ความจริงใจ ความรัก และความสุขที่มีให้แก่น้องๆ รุ่นต่อรุ่นมาโดยตลอด เพื่อที่จะให้พวกเค้าเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

GENT Edutainment – The Best Summer Ever!